alumnado

Infantil a partir de catro anos, adolescentes e persoas adultas.

No taller podes elaborar traballos de debuxo, cor, volume e técnicas de reprodución artesanal de imaxes en sesións de dúas horas.

Debuxo artístico e debuxo técnico.

35 euros/mes por sesión semanal de dúas horas. Material incluído.