alumnado

POR MOR DO COVID-19 OS GRUPOS SON DE TRES A SEIS PERSOAS

covid

DEBUXO ARTÍSTICO:

OPCIÓN INVERNO:

HORARIO: tardes entre semana, sábados de mañá.

35 euros/mes

MATERIAL INCLUIDO (debuxo, pintura, modelado, gravado)

ARTE DENTRO E FÓRA DO TALLER

DEBUXO TÉCNICO:

Sesións particulares de 2 horas semanais de xeometría (E.S.O., bacharelato, universidade) con horario a convir.

10 euros/hora